ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου της Μαϊστρου, το Κέντρο Πρόληψης υλοποίησε τη δράση: "Εκτάκια υιοθετούν πρωτάκια". Κάθε εκτάκι "υιοθετεί" ένα πρωτάκι και αναλαμβάνει τη στήριξή του, στη διαδικασία προσαρμογής του στο  στο νέο σχολείο. Στόχος της παρέμβασης είναι η πρόληψη της ενδοσχολικής βίας και η ομαλή μετάβαση των νηπίων στο Δημοτικό σχολείο. Τη δράση συντόνισαν οι Ψυχολόγοι, κα. Καλτσερά Κρυσταλλένια και κα. Κασαπίδου Ζωή, Επιστημονικά στελέχη του Κέντρου Πρόληψης.

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Λόγια ψυχής

Βρείτε μας στα Social Media

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ