ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του 10ου Νηπιαγωγείου Αλεξανδρούπολης πραγματοποιήθηκε συνάντηση ενημέρωσης γονέων με θέμα "Η συνεργασία Νηπιαγωγείου -Οικογένειας. Οι αγωνίες των γονέων". Την ενημέρωση πραγματοποίησε η κα Ζωή Κασαπίδου, Ψυχολόγος, επιστημονικό στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης. Ευχόμαστε στους γονείς των προνηπίων και των νηπίων όσο και στις Νηπιαγωγούς μια ενδιαφέρουσα και γόνιμη σχολική χρονιά και παραμένουμε στη διάθεσή τους για οποιαδήποτε περαιτέρω υποστήριξη και συνεργασία.

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Λόγια ψυχής

Βρείτε μας στα Social Media

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ