ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Για Πέμπτη (5η) συνεχόμενη χρονιά, το Κέντρο Πρόληψης υλοποιεί τη δράση: «Εκτάκια υιοθετούν πρωτάκια». Μια δράση που στόχο έχει αφενός την ομαλή μετάβαση των νηπίων στο Δημοτικό σχολείο και αφετέρου τη πρόληψη της ενδοσχολικής βίας. Η πραγματοποίηση της δράσης γίνεται σε δύο φάσεις. Αρχικά γίνεται μια συνάντηση με τους μαθητές που την επόμενη χρονιά θα είναι στην ΣΤ’ τάξη του σχολείου, κάνοντας αναδρομή στη δική τους «πρώτη μέρα στο σχολείο» ανακαλώντας μυρωδιές και συναισθήματα, καθώς και ποιοι παράγοντες διευκόλυναν ή εμπόδισαν τη προσαρμογή τους. Στη δεύτερη φάση, τα νήπια επισκέπτονται το νέο τους σχολείο, γίνεται η κλήρωση των ζευγαριών, γνωρίζονται μεταξύ τους, ανταλλάσσουν ζωγραφιές και στη συνέχεια γίνεται η ξενάγησή τους στους χώρους του σχολείου (τάξεις, γραφεία δασκάλων, προαύλιο χώρο, βιβλιοθήκη, αίθουσα υπολογιστώ κτλ.). Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία, τη Διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου Απαλού και τη Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου Απαλού. Τη δράση συντόνισαν η κα Κασαπίδου Ζωή, Ψυχολόγος και η κα Τσελίδου Θεανώ, Κοινωνική Λειτουργός, Επιστημονικά Στελέχη του Κέντρου. Συνολικά συμμετείχαν τριάντα τρείς (33) μαθητές.

 

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Λόγια ψυχής

Βρείτε μας στα Social Media

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ