ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Το Κέντρο Πρόληψης συμμετείχε στην Εκδήλωση υποδοχής των φοιτητών του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Εκπρόσωπος του Κέντρου Πρόληψης παρουσίασε στους φοιτητές τις βασικές αρχές λειτουργίας και τις δράσεις του Κέντρου Πρόληψης Έβρου, μαζί με άλλους φορείς Ψυχοκοινωνικής φροντίδας που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας . Βασικός στόχος ήταν η ενημέρωση των φοιτητών, η σύνδεση του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινότητα αλλά και η εθελοντική συμμετοχή των φοιτητών σε δράσεις παιδαγωγικού ενδιαφέροντος. Ευχόμαστε στους πρωτοετείς φοιτητές μια γόνιμη ακαδημαϊκή χρονιά με πολύτιμες εμπειρίες καθόλη τη διάρκεια της φοιτητικής τους ζωής στην πόλη της Αλεξανδρούπολης!

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Λόγια ψυχής

Βρείτε μας στα Social Media

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ