ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Γυμνάσιου Άνθειας, το Κέντρο Πρόληψης υλοποίησε δίωρες βιωματικές παρεμβάσεις στα δυο τμήματα της Ά τάξης στο πλαίσιο Αξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας, του άξονα «Σχέσεις μαθητών», με θέμα: «Σχολικός Εκφοβισμός και πρόληψη». Τις παρεμβάσεις συντόνισε η κα Τσελίδου Θεανώ, Κοινωνική Λειτουργός, Επιστημονικό Στέλεχος του Κέντρου. Συνολικά συμμετείχαν τριάντα ένα μαθητές.

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Λόγια ψυχής

Βρείτε μας στα Social Media

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ