ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Το Κέντρο Πρόληψης ολοκλήρωσε τη συνεργασία με τα Ελληνικά Δημοτικά Σχολεία της Νάπολης και των Βρυξελλών. Μετά από αίτημα της Διευθύντριας του σχολείου της Νάπολης η οποία κατάγεται από την Αλεξανδρούπολη, πραγματοποιήθηκαν τρεις παρεμβάσεις στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς για τους εκπαιδευτικούς των δύο σχολικών μονάδων εξωτερικού. Η εκπαίδευση είχε τη μορφή τριων απογευματινών βιωματικών εργαστηρίων, διαδικτυακά. Το θέμα της επιμόρφωσης είχε το γενικό τίτλο "Η συναισθηματική εμπειρία της μάθησης και της διδασκαλίας". Ειδικότερα η ομάδα επεξεργάστηκε τα εξής θέματα:
α)Διαμόρφωση της σχολικής τάξης ως ομάδα αποδοχής, συνεργασίας και εμπιστοσύνης.
β)Ενδυνάμωση του ρόλου του σύγχρονου εκπαιδευτικού και η σχέση του με τους μαθητές.
γ)Η συνεργασία σχολείου - οικογένειας. Διαχείριση δύσκολων συναισθημάτων και εμπειριών. Ευχαριστούμε θερμά τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς για την αφοσίωση και τη συνέπεια καθόλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας. Μέσα από αναδρομές, προσωπικές αφηγήσεις, μοίρασμα , επικοινωνία σε δυάδες και μικρές ομάδες, σ΄ ένα ευχάριστο κλίμα αναστοχασμού, προβληματισμού και αυτογνωσίας, επεξεργάστηκαν τις δυσκολίες τους και αναζήτησαν εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης της παιδαγωγικής τους πρακτικής, με εστίαση στην αξία των θετικών τους αποθεμάτων. Την δράση υλοποίησε η Ζωή Κασαπίδου , Ψυχολόγος , επιστημονικό στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης. Παραμένουμε στη διάθεσή τους και ευχόμαστε κάθε ευτυχία στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή, στις κοινότητες της ελληνικής ομογένειας στις οποίες ζουν και εργάζονται.
 

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Λόγια ψυχής

Βρείτε μας στα Social Media

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ