ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Το σχολείο σε όλες τις εκπαιδευτικές του βαθμίδες  , Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο αποτελεί στη ζωή των παιδιών το δεύτερο «σπίτι» τους, τη δεύτερη «οικογένειά τους» και ως εκ τούτου σημαντικό παράγοντα στην διαδικασία όχι μόνο της εκπαίδευσής τους αλλά και στη διαμόρφωση της προσωπικότητας τους.

Η στάση  του  εκπαιδευτικού και οι  σχέσεις που αναπτύσσονται στη σχολική  τάξη παίζουν πολύ  σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας υποστηρικτικής παιδαγωγικής  ατμόσφαιρας. Η  παιδαγωγική ατμόσφαιρα   διευκολύνει   την ανάπτυξη σχέσεων αποδοχής, συνεργασίας και αλληλοσεβασμού. Όταν η σχολική τάξη λειτουργεί ως πλαίσιο που παρέχει ασφάλεια και ευχαρίστηση, ενισχύεται το  κίνητρο και η επιθυμία των μαθητών  για μάθηση αλλά και το αίσθημα της αξίας και της επαγγελματικής επάρκειας των ίδιων των εκπαιδευτικών.  

Βασικός στόχος του Κέντρου Πρόληψης αποτελεί η  στήριξη της λειτουργίας της σχολικής κοινότητας. Η επιστημονική ομάδα του Κέντρου παρέχει κάθε μορφή παρέμβασης  που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις  δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια σχολική μονάδα σε ζητήματα που άπτονται της πρόληψης και της ψυχοκοινωνικής υγείας.

Προτεραιότητα δίνεται στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών ώστε να μπορούν να λειτουργούν για τους μαθητές τους ως πρόσωπα αναφοράς, πρότυπα συμπεριφοράς αλλά και ενήλικες υποστηρικτές στη σχολική καθημερινότητα.

Η υποστήριξη που παρέχεται στους εκπαιδευτικούς έχει τη μορφή δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, βιωματικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων, βιωματικών εργαστηρίων, εποπτείας στην οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας αλλά και Συμβουλευτικής με στόχο την κατανόηση και τη διαχείριση δυσκολιών και αγχογόνων καταστάσεων που προκύπτουν στη σχολική ζωή.    

Επιπλέον το Κέντρο Πρόληψης πραγματοποιεί βιωματικές παρεμβάσεις σε μαθητές  όλων των σχολικών βαθμίδων με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους σε ειδικά θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας.
 
Εκτός των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το Κέντρο παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και εκπαίδευσης και στους  Παιδικούς Σταθμούς

Ο ρόλος της οικογένειας στην πρόληψη των εξαρτήσεων και της προαγωγής της ψυχοσυναισθηματικής υγείας είναι καθοριστικός.  Η οικογένεια μπορεί να λειτουργήσει ως ένας πολύ ισχυρός προστατευτικός παράγοντας στη πρόληψη.

Είναι γενικά αποδεκτός ο πολύ σημαντικός ρόλος που παίζει η οικογένεια στην διαμόρφωση της προσωπικότητας του ανθρώπου.

Μέσα εκεί, ο κάθε ένας, γνωρίζει τον εαυτό του, μαθαίνει πως να επικοινωνεί, πως να δημιουργεί στενές σχέσεις με τους άλλους, πως να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, να δίνει αξία ή όχι στον εαυτό του και νόημα στη ζωή του. Επομένως, η προσωπικότητά του και οι δεξιότητες που θα αποκτήσει, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια, από τις αξίες της αλλά και από τον τρόπο που τα μέλη της επικοινωνούν μεταξύ τους.

Ο ρόλος του γονέα ήταν και είναι ένας απαιτητικός και πολυδύναμος  ρόλος. Καθημερινά, προσπαθεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του παιδιού, οι οποίες είναι διαφορετικές σε κάθε στάδιο ανάπτυξης. Καλείται επίσης, να προσαρμοστεί και στην εικόνα που  το παιδί σχηματίζει για τον γονέα σε κάθε στάδιο, αλλά και στην εικόνα (του γονιού) που ο ίδιος θα ήθελε να είναι καθώς και στις ιδιαίτερες κοινωνικό – οικονομικές συνθήκες και απαιτήσεις της εποχής του.

Ο ρόλος του γονιού μαθαίνεται και τον μαθαίνουμε μέσα από τους δικούς μας γονείς. Τη στιγμή που κάποιος γίνεται γονιός και αποκτά δικά του παιδιά, καταφεύγει κυρίως στις εμπειρίες του ως παιδί των γονιών του. Αυτά βέβαια που οι δικοί του γονείς του προσέφεραν ως σταθερά σημεία αναφοράς δεν είναι πια επαρκή για να απαντήσουν στην αγωνία και τα ερωτήματά του, για το τι τελικά αξίζει σε αυτή τη ζωή, ποιος είναι ο σκοπός και ο στόχος της ύπαρξής μας.

Ο κάθε νέος γονιός βρίσκεται, όπως και τα παιδιά του, μετέωρος, σε έναν κόσμο διαρκώς κινούμενο και μεταβαλλόμενο. Σε αυτό τον κόσμο το μόνο σταθερό σημείο στο οποίο θα μπορούσε κανείς να βρει μια απάντηση στην αγωνία είναι το σταθερό σημείο που διαθέτει ο καθένας, δηλαδή ο ίδιος του ο εαυτός. Ο γονιός λοιπόν, χρειάζεται υποστήριξη και βοήθεια στο δύσκολο ρόλο του. Παράλληλα χρειάζεται ένα «συναισθηματικό» καταφύγιο, όπου θα μπορεί να μοιράζεται τις αγωνίες του και να λαμβάνει ανατροφοδότηση σε ένα περιβάλλον σιγουριάς και ασφάλειας.

Η στήριξη και η ενδυνάμωση των γονέων στο δύσκολο ρόλο τους αποτελεί πρωταρχικό στόχο των δράσεων του Κέντρου Πρόληψης μέσω των Σχολών Γονέων και της Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

Πρόληψη και σχολείο

Εκπαιδευτικοί

Μαθητές

 

Ραδιοφωνικά spot

Πρόληψη και οικογένεια

Σχολές Γονέων

Συμβουλευτική

Ομιλίες - Ημερίδες

Υποκατηγορίες

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Λόγια ψυχής

Βρείτε μας στα Social Media

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ