ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Οι παράγοντες κινδύνου για την χρήση και την εξάρτηση από ουσίες αλλά και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές αυξάνονται ιδιαίτερα σε μεταβατικούς περιόδους όπως μπορεί να είναι και η στρατιωτική θητεία που χρονικά ισοδυναμεί με την μετάβαση από την εφηβεία στην πρώιμη ενηλικίωση κάτω από ιδιαίτερα ψυχοπιεστικές συνθήκες.


ΔΡΑΣΕΙΣ

Ανοιχτές συζητήσεις / ομιλίες για όλο το προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (οπλίτες, υπαξιωματικοί, αξιωματικοί)

Βιωματικά/ εκπαιδευτικά εργαστήρια για στελέχη του υγειονομικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων

Βιωματικά / εκπαιδευτικά σεμινάρια για στελέχη των μονάδων

Συνεργασία με τις δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των Ενόπλων Δυνάμεων (ομάδες ψυχοκοινωνικής μέριμνας, αξιωματικοί ψυχολόγοι)

Συνεργασία με παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές δομές των Ενόπλων Δυνάμεων (παιδικοί σταθμοί)

Εκπαίδευση του προσωπικού των παιδικών σταθμών του Στρατού

Εργαστήρια για γονείς των Παιδικών Σταθμών των Ενόπλων Δυνάμεων

Ανοιχτές ομιλίες / συζητήσεις για γονείς με θέματα που αφορούν στην οικογένεια και τις σχέσεις γονέων- παιδιών.

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Λόγια ψυχής

Βρείτε μας στα Social Media

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ