ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Το Κέντρο Πρόληψης πραγματοποιεί δράσεις  συνεργασίας και υποστήριξης με τους  εκπαιδευτικούς όλων των σχολικών βαθμίδων  του Νομού (Παιδικοί Σταθμοί, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, Σχολεία Β΄ Ευκαιρίας).

Βάση του μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας (ΦΕΚ Β/434/17.3.2011, αρ. απόφ. 24146/Γ7) το Κέντρο Πρόληψης αποτελεί έναν από τους επίσημους συνεργαζόμενους φορείς για τις σχολεία της πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  της περιοχής ευθύνης μας.

Το Κέντρο Πρόληψης παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο της παιδείας και οργανώνει δράσεις σε όλες τις βαθμίδες εκπαιδεύσεις, προσαρμοσμένες στο συναισθηματικό κλίμα και στις σχέσεις στο σημερινό σχολείο.

 

Παιδαγωγοί των παιδικών σταθμών

Οι παιδαγωγοί αναλαμβάνουν  έναν  πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή των μικρών παιδιών καθώς καλούνται να διευκολύνουν την ομαλή  ένταξη και προσαρμογή τους στο παιδικό σταθμό, που αποτελεί την  πρώτη οργανωμένη ομάδα εκτός της οικογένειας.

Η γνώση των ιδιαίτερων ψυχοσυναισθηματικών αναγκών των παιδιών αυτής της ηλικίας είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι σε θέση να κατανοούν τις συναισθηματικές εκφράσεις και να διαχειρίζονται τις υπερβολικές και «ακατανότητες»  συχνά συμπεριφορές τους με την παράλληλη συνεργασία με τους γονείς των παιδιών.

 

Νηπιαγωγοί

Οι  νηπιαγωγοί  καλούνται  να βοηθήσουν το παιδί να ανακαλύψει τη γνώση βιωματικά, παίζοντας – γιατί το παιχνίδι είναι το μέσο μάθησης, να μάθουν στο παιδί να κάνει λάθη χωρίς να φοβάται και να μαθαίνει από αυτά. Εισάγουν στο παιδί τον προβληματισμό, την περιέργεια, την έρευνα, τον πειραματισμό. Το ενθαρρύνουν  να  αναπτύξει την φαντασία , την κριτική και συγκριτική του ικανότητα.

Στον κόσμο του νηπιαγωγείου  το παιδί θα βιώσει την χαρά, τον ενθουσιασμό, την λύπη, τον θυμό. Θα μάθει να διαχειρίζεται τα συναισθήματα και τις ανάγκες του. Θα μάθει να διεκδικεί  να αποδέχεται τη διαφορετικότητα και να αποκτά σταδιακά  εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και ενδιαφέρον να γνωρίσει τους ανθρώπους και τον κόσμο γύρω. 

Γενικότερα οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής αγωγής έχουν πολλές ευκαιρίες να παρατηρήσουν τη συμπεριφορά των παιδιών και σε συνεργασία με τους γονείς να εντοπίσουν πιθανές δυσκολίες και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης και συνεργασίας με φορείς πρόληψης και ψυχοκοινωνικής φροντίδας.

 

Δάσκαλοι

Στην εποχή της πληροφορίας , της τεχνολογίας και της κυριαρχίας της εικόνας, ο δάσκαλος περισσότερο από ποτέ καλείται να παίξει ένα ρόλο περισσότερο  «ρυθμιστικό» και «εμψυχωτικό» και λιγότερο «διδακτικό».

 Ο δάσκαλος της σημερινής εποχής καλείται να διαμορφώσει στην σχολική τάξη μια μαθησιακή ατμόσφαιρα που να δημιουργεί στους μαθητές ένα αίσθημα ασφάλειας, ευχαρίστησης, ομαδικότητας συνεργασίας και να ενισχύει την επιθυμία και το κίνητρό τους  για ενεργητική συμμετοχή στη διαδικασία της γνώσης. Ο δάσκαλος σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος περισσότερο από ποτέ με τον κίνδυνο να αντιμετωπίσει την αδιαφορία, την άρνηση, την ανυπακοή και την αμφισβήτηση των μαθητών του αν δεν καταφέρει να «κερδίσει» την εμπιστοσύνη και το «σεβασμό» τους.

Η διαρκής εκπαίδευση και υποστήριξη των δασκάλων σε ένα ρόλο που θα ενισχύει την αυτοεκτίμηση και το αίσθημα επαγγελματικής τους επάρκειας αποτελεί πλέον αναγκαιότητα.

Το κέντρο πρόληψης αποτελεί ανοιχτή δομή για κάθε δράση που ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των δασκάλων και στις ανησυχίες των γονέων.

 

Καθηγητές

Για να μπορέσουν οι καθηγητές να αναδειχθούν σε παιδαγωγούς, και πρόσωπα εμπιστοσύνης και σεβασμού για τους εφήβους μαθητές, θα πρέπει να φροντίσουν να εγκαταστήσουν μια γνήσια σχέση μαζί τους. 

Η ικανότητα των καθηγητών να επικοινωνούν είναι πάρα πολύ σημαντική για την επιτυχία του έργου τους. Η έλλειψη αποτελεσματικής επικοινωνίας δημιουργεί χάσμα στις διαπροσωπικές σχέσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργείται δυσαρέσκεια της τάξης απέναντι στον καθηγητή και το αντίθετο. 

Η επικοινωνία με τους μαθητές δεν συνίσταται σε τεχνικές, προσποιητούς δηλαδή τρόπους συμπεριφοράς, αλλά είναι στάση ζωής. Οι δεξιότητες επικοινωνίας είναι ικανότητες και στάσεις απαραίτητες για μια αποτελεσματική παιδαγωγική σχέση. Είναι θεμελιώδεις για να πετύχει ένας καθηγητής την επαφή τόσο με τον μαθητή ως άτομο όσο και με την ομάδα της τάξης. Οι σχέσεις επικοινωνίας βοηθούν να πραγματοποιηθούν πιο ουσιαστικές και αυθεντικές σχέσεις μεταξύ μαθητών και καθηγητών μεταξύ καθηγητών και γονέων αλλά και των καθηγητών μεταξύ τους.

Είναι πολύ σημαντικό οι καθηγητές να κατανοούν τις ψυχολογικές μεταβολές των εφήβων, καθώς και τους τρόπους προβολής και μετάθεσης των συναισθηματικών διαθέσεων των μαθητών από τους γονείς στους καθηγητές ώστε να μη θίγονται προσωπικά και να μπορούν να λειτουργήσουν ως ενήλικες υποστηρικτικές για τους μαθητές.

Η πολυπλοκότητα της εποχής μας, καθιστά την εκπαίδευση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών στο έργο τους επιτακτική και αναγκαία.

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Λόγια ψυχής

Βρείτε μας στα Social Media

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ