ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Το Κέντρο Πρόληψης σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού, οργανώνει ημερίδες και ανοιχτές ομιλίες σε θέματα που αφορούν την πρόληψη και το σχολείο ή συμμετέχει σε ημερίδες που οργανώνουν φορείς εκπαίδευσης ή ίδιες οι σχολικές μονάδες σε συνεργασία με φορείς  ψυχοκοινωνικής μέριμνας.

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Λόγια ψυχής

Βρείτε μας στα Social Media

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ