ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Το Κέντρο Πρόληψης παρέχει στους εκπαιδευτικούς όλων των σχολικών βαθμίδων δράσεις υποστήριξης στο έργο τους, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα . Οι εκπαιδευτικές δράσεις αφορούν :

 -         Εκπαιδευτικά σεμινάρια

-          Βιωματικά εργαστήρια

-          Βιωματικές ομάδες

Στόχος των εκπαιδεύσεων αποτελεί η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις ιδιαίτερες ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες των μαθητών τους ανά ηλικιακή ομάδα, η βελτίωση της μαθησιακής ατμόσφαιρας στην σχολική τάξη και η καλύτερη  κατανόηση και   διαχείριση δυσκολιών και αγχογόνων  καταστάσεων που προκύπτουν στη σχολική ζωή.  Παράλληλα η υποστήριξη και ενδυνάμωση τους στην εδραίωση ενός κλίματος συνεργασίας και αλληλεγγύης στην ομάδα των συναδέλφων.

 

Ενδεικτική θεματολογία των εκπαιδεύσεων :

•    Η κατανόηση των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των μαθητών σύμφωνα με την ηλικία τους.

•    Η λειτουργία της σχολικής τάξης ως ομάδα υποστηρικτική για τους μαθητές

•    Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας στη σχολική τάξη.

•    Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως συντονιστή – μεσολαβητή της διαδικασίας μάθησης

•    Οι τεχνικές / μέθοδοι ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών στη μάθηση.

•    Η σύνδεση των μαθημάτων με την πραγματική ζωή.

•    Η σύνδεση της γνώσης με την ευχαρίστηση και τη συνεργασία

•    Άνοιγμα του σχολείου σε θέματα της κοινωνικής ζωής των μαθητών

•    Η συνεργασία με τους ειδικούς για τη διαχείριση δύσκολων περιπτώσεων μαθητών

•    Η συνεργασία με τους ειδικούς για την συνεργασία με την οικογένεια του μαθητή για την   αντιμετώπιση ιδιαίτερων προβλημάτων (πχ χρήση ουσιών, απουσίες από το σχολείο, ενδοσχολική βία κλπ) .

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Λόγια ψυχής

Βρείτε μας στα Social Media

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ