ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Το Κέντρο Πρόληψης πραγματοποιεί κυρίως  στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης - με έμφαση στην εφηβική ηλικία - παρεμβάσεις βιωματικού χαρακτήρα είτε στο πλαίσιο προγραμμάτων αγωγής υγείας, είτε στο πλαίσιο των μαθημάτων project , είτε στα πλαίσια ευρύτερων θεματικών εκδηλώσεων και δράσεων του σχολείου. Επιπλέον πραγματοποιούνται  ομιλίες, προβολές ταινιών και συζητήσεις  σε ειδικά θέματα που αφορούν σημαντικά γεγονότα της σχολικής ζωής των μαθητών ή ειδικότερα θέματα που απασχολούν τους μαθητές  ανά ηλικιακή ομάδα.


-  Η μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο
-  Η ενδοσχολική βία
-  Ο ρόλος των συναισθημάτων στη ζωή μας
-  Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο
-  Οι αλλαγές στην εφηβεία
-  Η παρέα και οι φίλοι
-  Η σχέση των δύο φύλων
-  Θυμός και επιθετικότητα
-  Διαφορετικότητα
-  Σύγχρονες μορφές εξαρτήσεων
-  Οι διαπροσωπικές σχέσεις
-  Η επικοινωνία με τους άλλους
-  Ταυτότητα και αυτοεκτίμηση
-  Λήψη αποφάσεων
-  Κατανόηση επιρροών

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Λόγια ψυχής

Βρείτε μας στα Social Media

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ