ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Ο ρόλος της οικογένειας στην πρόληψη των εξαρτήσεων και της προαγωγής της ψυχοσυναισθηματικής υγείας είναι καθοριστικός.  Η οικογένεια μπορεί να λειτουργήσει ως ένας πολύ ισχυρός προστατευτικός παράγοντας στη πρόληψη.

Είναι γενικά αποδεκτός ο πολύ σημαντικός ρόλος που παίζει η οικογένεια στην διαμόρφωση της προσωπικότητας του ανθρώπου.

Μέσα εκεί, ο κάθε ένας, γνωρίζει τον εαυτό του, μαθαίνει πως να επικοινωνεί, πως να δημιουργεί στενές σχέσεις με τους άλλους, πως να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, να δίνει αξία ή όχι στον εαυτό του και νόημα στη ζωή του. Επομένως, η προσωπικότητά του και οι δεξιότητες που θα αποκτήσει, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια, από τις αξίες της αλλά και από τον τρόπο που τα μέλη της επικοινωνούν μεταξύ τους.

Ο ρόλος του γονέα ήταν και είναι ένας απαιτητικός και πολυδύναμος  ρόλος. Καθημερινά, προσπαθεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του παιδιού, οι οποίες είναι διαφορετικές σε κάθε στάδιο ανάπτυξης. Καλείται επίσης, να προσαρμοστεί και στην εικόνα που  το παιδί σχηματίζει για τον γονέα σε κάθε στάδιο, αλλά και στην εικόνα (του γονιού) που ο ίδιος θα ήθελε να είναι καθώς και στις ιδιαίτερες κοινωνικό – οικονομικές συνθήκες και απαιτήσεις της εποχής του.

Ο ρόλος του γονιού μαθαίνεται και τον μαθαίνουμε μέσα από τους δικούς μας γονείς. Τη στιγμή που κάποιος γίνεται γονιός και αποκτά δικά του παιδιά, καταφεύγει κυρίως στις εμπειρίες του ως παιδί των γονιών του. Αυτά βέβαια που οι δικοί του γονείς του προσέφεραν ως σταθερά σημεία αναφοράς δεν είναι πια επαρκή για να απαντήσουν στην αγωνία και τα ερωτήματά του, για το τι τελικά αξίζει σε αυτή τη ζωή, ποιος είναι ο σκοπός και ο στόχος της ύπαρξής μας.

Ο κάθε νέος γονιός βρίσκεται, όπως και τα παιδιά του, μετέωρος, σε έναν κόσμο διαρκώς κινούμενο και μεταβαλλόμενο. Σε αυτό τον κόσμο το μόνο σταθερό σημείο στο οποίο θα μπορούσε κανείς να βρει μια απάντηση στην αγωνία είναι το σταθερό σημείο που διαθέτει ο καθένας, δηλαδή ο ίδιος του ο εαυτός. Ο γονιός λοιπόν, χρειάζεται υποστήριξη και βοήθεια στο δύσκολο ρόλο του. Παράλληλα χρειάζεται ένα «συναισθηματικό» καταφύγιο, όπου θα μπορεί να μοιράζεται τις αγωνίες του και να λαμβάνει ανατροφοδότηση σε ένα περιβάλλον σιγουριάς και ασφάλειας.

Η στήριξη και η ενδυνάμωση των γονέων στο δύσκολο ρόλο τους αποτελεί πρωταρχικό στόχο των δράσεων του Κέντρου Πρόληψης μέσω των Σχολών Γονέων και της Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Λόγια ψυχής

Βρείτε μας στα Social Media

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ