ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Το σχολείο σε όλες τις εκπαιδευτικές του βαθμίδες  , Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο αποτελεί στη ζωή των παιδιών το δεύτερο «σπίτι» τους, τη δεύτερη «οικογένειά τους» και ως εκ τούτου σημαντικό παράγοντα στην διαδικασία όχι μόνο της εκπαίδευσής τους αλλά και στη διαμόρφωση της προσωπικότητας τους.

Η στάση  του  εκπαιδευτικού και οι  σχέσεις που αναπτύσσονται στη σχολική  τάξη παίζουν πολύ  σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας υποστηρικτικής παιδαγωγικής  ατμόσφαιρας. Η  παιδαγωγική ατμόσφαιρα   διευκολύνει   την ανάπτυξη σχέσεων αποδοχής, συνεργασίας και αλληλοσεβασμού. Όταν η σχολική τάξη λειτουργεί ως πλαίσιο που παρέχει ασφάλεια και ευχαρίστηση, ενισχύεται το  κίνητρο και η επιθυμία των μαθητών  για μάθηση αλλά και το αίσθημα της αξίας και της επαγγελματικής επάρκειας των ίδιων των εκπαιδευτικών.  

Βασικός στόχος του Κέντρου Πρόληψης αποτελεί η  στήριξη της λειτουργίας της σχολικής κοινότητας. Η επιστημονική ομάδα του Κέντρου παρέχει κάθε μορφή παρέμβασης  που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις  δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια σχολική μονάδα σε ζητήματα που άπτονται της πρόληψης και της ψυχοκοινωνικής υγείας.

Προτεραιότητα δίνεται στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών ώστε να μπορούν να λειτουργούν για τους μαθητές τους ως πρόσωπα αναφοράς, πρότυπα συμπεριφοράς αλλά και ενήλικες υποστηρικτές στη σχολική καθημερινότητα.

Η υποστήριξη που παρέχεται στους εκπαιδευτικούς έχει τη μορφή δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, βιωματικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων, βιωματικών εργαστηρίων, εποπτείας στην οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας αλλά και Συμβουλευτικής με στόχο την κατανόηση και τη διαχείριση δυσκολιών και αγχογόνων καταστάσεων που προκύπτουν στη σχολική ζωή.    

Επιπλέον το Κέντρο Πρόληψης πραγματοποιεί βιωματικές παρεμβάσεις σε μαθητές  όλων των σχολικών βαθμίδων με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους σε ειδικά θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας.
 
Εκτός των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το Κέντρο παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και εκπαίδευσης και στους  Παιδικούς Σταθμούς

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Λόγια ψυχής

Βρείτε μας στα Social Media

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ