ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Οι Σχολές Γονέων γίνονται δυο (2) φορές τον χρόνο (Οκτώβριο και Φεβρουάριο). Συνολικά πραγματοποιούνται δέκα (10)  ως δώδεκα (12) συναντήσεις. Γίνονται μια φορά την εβδομάδα και έχουν διάρκεια δυο ώρες. Η ημέρα και η ώρα καθορίζονται μετά από συνεννόηση με τους ίδιους τους γονείς.  

Για την συμμετοχή στις Σχολές Γονέων μπορείτε να τηλεφωνείτε καθημερινά (όλο τον χρόνο) στο τηλέφωνο 2551037242 και ώρες 9:00 π.μ. με 13:30 μ.μ.  

Τα μαθήματα είναι δωρεάν!

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Λόγια ψυχής

Βρείτε μας στα Social Media

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ