ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Π. Ε. Έβρου, «Ελπίδα»,  είναι μια αστική,  μη κερδοσκοπική εταιρεία. Λειτουργεί από τον Απρίλιο του 1998 με την ενεργή συμμετοχή των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και τη συνεργασία του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ). Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Υγείας μέσω του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Αποτελεί ένα από τα πρώτα Κέντρα που ιδρύθηκαν στη χώρα μας, ενώ σήμερα υπάρχουν 75 στο σύνολο, τα οποία καλύπτουν 50 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. 

Το Κέντρο Πρόληψης στελεχώνεται από τρείς (3) ψυχολόγους, μία (1) κοινωνική λειτουργό και ένα (1) διοικητικό στέλεχος.

Σκοπός του Κέντρου είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της  τοπικής κοινότητας, καθώς και η εκπαίδευση ομάδων πληθυσμού, σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχοσυναισθηματικής υγείας.
Έχοντας αυτή την φιλοσοφία , το Κέντρο απευθύνεται κυρίως στον υγιή  πληθυσμός και οργανώνει προγράμματα για την οικογένεια, το σχολείο και την κοινότητα.  Παράλληλα, στηρίζει και παραπέμπει στις κατάλληλες θεραπευτικές δομές άτομα και οικογένειες που αντιμετωπίζουν θέματα εξάρτησης.

Οι δραστηριότητες του Κέντρου Πρόληψης επικεντρώνονται στην ενίσχυση της ικανότητας των ανθρώπων να διαχειρίζονται και να ανταπεξέρχονται σε δύσκολες καταστάσεις ζωής, να προσαρμόζονται στις αλλαγές, να επικοινωνούν καλύτερα και να επιλέγουν θετικές στάσεις ζωής.

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Λόγια ψυχής

Βρείτε μας στα Social Media

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ