ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Για το Κέντρο Πρόληψης Έβρου, πρόληψη είναι κάθε  συστηματική προσπάθεια που μπορεί να ενισχύσει τους παράγοντες  που μπορούν να βοηθήσουν ένα παιδί, να αναπτύξει σταδιακά   θετική στάση ζωής, ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες που προάγουν την ικανότητα να δημιουργεί και να διατηρεί ως ενήλικας ουσιαστικές σχέσεις αγάπης και επικοινωνίας, δημιουργικότητα και ικανότητα για εργασία αλλά κυρίως την ικανότητα να απολαμβάνει τη ζωή  αποφεύγοντας προβληματικές εξαρτητικές συμπεριφορές και ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Ως εκ τούτου οι δράσεις του Κέντρου Πρόληψης Έβρου  απευθύνονται στην οικογένεια και το σχολείο που αποτελούν τους βασικούς κοινωνικούς θεσμούς διαπαιδαγώγησης αλλά και σε κάθε φορέα που έχει την ευθύνη της φροντίδας, της εκπαίδευσης και της στήριξης παιδιών, εφήβων και νέων.

Βασική θέση της επιστημονικής ομάδας του Κέντρου Πρόληψης είναι ότι η γνώση δεν είναι αρκετή για την αλλαγή αντιλήψεων, στάσεων και συμπεριφορών. Απαιτούνται διαδικασίες ενσυναίσθησης, συνειδητοποίησης, αυτογνωσίας και κινητοποίηση της επιθυμίας του ατόμου  για αλλαγή στη ζωή του και στη ζωή της ομάδας στην οποία αποτελεί ενεργό μέλος.

Ως εκ τούτου η μέθοδος που ακολουθείται στις δράσεις και παρεμβάσεις του Κέντρου Πρόληψης στηρίζεται κυρίως σε βιωματικές διαδικασίες που ενισχύουν την ανθρώπινη επαφή, τη συνάντηση, τη συζήτηση, την ομαδικότητα, τη συνεργασία, την  ανταλλαγή απόψεων, συναισθημάτων και εμπειριών. Στόχος αποτελεί η από κοινού αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων κατανόησης  και προσαρμογής στις αλλαγές και τα γεγονότα της ζωής.

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Λόγια ψυχής

Βρείτε μας στα Social Media

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ