ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Oι βασικοί τομείς δράσης στην πρόληψη είναι το Σχολείο, η Οικογένεια και η Κοινότητα.

Το Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Έβρου διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ τους και παρέχει το πλαίσιο για το συντονισμό και την κοινή προοπτική δράσης.

Στόχος μας είναι η ορθή και έγκυρη πληροφόρηση, η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινότητας και των θεσμών της, για την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας και την ενεργό δράση του συνόλου των πολιτών της.

 

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ

 • Οικογένεια
 • Σχολική κοινότητα
 • Πολιτιστικοί φορείς
 • Κοινωνικοί φορείς
 • Αθλητικοί σύλλογοι
 • Εθελοντικές Ομάδες
 • Πανεπιστημιακή κοινότητα
 • Στελέχη υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας
 • Στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Ένοπλες Δυνάμεις
 • Μέσα μαζικής ενημέρωσης

 

ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Ημερίδες
 • Ανοιχτές ομιλίες
 • Επιστημονικά συμπόσια
 • Πολιτιστικές εκδηλώσεις – Προβολή ταινιών
 • Εκπαιδεύσεις

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Λόγια ψυχής

Βρείτε μας στα Social Media

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ